BELIFE - Met de ESF subsidie vitaliteitsprojecten voor 50% gesubsidieerd

WERK & INZETBAARHEID

Vergrijzing, de verhoogde pensioenleeftijd en snelle veranderingen in de maatschappij zorgen ervoor dat het een steeds grotere uitdaging is om het personeel tot aan hun pensioen duurzaam inzetbaar te houden. Het Agentschap SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) biedt middels ESF subsidie de mogelijkheid om te investeren in de vitaliteit en inzetbaarheid van jouw personeel. De aanvraag kan vanaf 8 april tot 12 april ingediend worden bij het Agentschap SZW.

“We zochten iemand die thuis is in deze materie en ons kon ondersteunen met het oppakken van het onderwerp duurzame inzetbaarheid. BeLife bood dit in de hele breedte van het traject, ze hebben geholpen met de aanvraag van de subsidie en zijn nu bezig met de uitvoering van het project. We hebben zo de helft van onze inzet op gebied van duurzame inzetbaarheid met ESF-subsidie kunnen betalen. Volledig ontzorgd, we zijn daar natuurlijk erg blij mee.”

– Niels van der Hulst, directeur Geelen Beton –

 

Voorwaarden

Vanuit SZW zijn er een aantal voorwaarden waaraan het project moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de subsidie:

  • Het project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Alléén advieskosten komen voor subsidie in aanmerking.
  • De maximale subsidie per werkgever bedraagt € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000,- aan subsidiale projectkosten.
  • De aanvraag moet binnen een bepaald tijdvak gedaan worden. Het aankomende tijdvak voor aanvragen ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid is van 8 april  09:00 uur tot en met 12 april 17:00 uur.

Klik hier voor meer informatie over de ESF subsidie.

 

Hulp nodig?

De aanvraag van de ESF-subsidie vraagt een goede voorbereiding. BeLife kan je hierin ondersteunen, zodat het voorstel voldoet aan de financiële, juridische en administratieve voorwaarden.