1. BeLife Werkt
  2. Over BeLife
  3. Privacybeleid | BeLife

  Privacybeleid

  Bij BeLife voeren we een proactief privacybeleid en leveren we een bijdragen aan de richtlijnen en standaarden die worden ontwikkeld met brancheorganisaties. Onze professionals gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens en leggen nooit meer gegevens vast dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Onze professionals volgen naast de privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen die zijn vastgelegd in het ISO 27001 en ISO 9001 certificaat voor informatiebeveiliging. Hierop worden we regelmatig getoetst door externe auditors. 

  Bekijk hier ons privacy statement

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. BeLife conformeert zich hieraan. Wij hebben een Register Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die dagelijks toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en het privacyreglement. BeLife voldoet aantoonbaar aan alle nieuwe werkprocessen die voortkomen uit de AVG.