Return to work

Gedurende het Return to Work traject wordt tijdens meerdere bezoeken aan de werkplek, de medewerker gecoacht en getraind in gezond werkgedrag. Dat kan onder andere gaan om het borgen van een goede werkplekinstelling, het afwisselen van werkzaamheden en het gebruik maken van de juiste werktechnieken en eventiele hulpmiddelen.

Deze werkplek coaching en training kan verzuimpreventief ingezet worden of onderdeel zijn van een re-integratie traject waarbij gedoseerde en verantwoorde werkhervatting moeten leiden tot verbeterde duurzame fysieke inzetbaarheid van de medewerker.

Het traject start met een intake op de werkplek en aansluitend volgen meerdere coaching-/trainingsafspraken op de werkplek. Naast de medewerker worden ook de leidinggevende, de bedrijfsarts en eventuele andere belanghebbenden betrokken in de afstemming rond inzetbaarheid en/of re-integratie.

Het begeleidingstraject traject duurt gemiddeld 2 tot 4 maanden en wordt uitgevoerd door een arbeids-/bedrijfsfysiotherapeut. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via:
info@belife.nl
088-330 14 00

Neem contact met ons op

088 - 3301400
info@belife.nl 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van
8.30 tot 17.00 uur

Wil je direct een aanvraag doen of meer informatie over de arbeidsinterventies van BeLife?