Fysieke en mentale factoren in kaart met de Interventie Screen

Soms is er sprake van terugkerend verzuim of stagnerend herstel. Daarbij kan het vermoeden bestaan dat naast fysieke factoren óók mentale factoren een rol spelen. In dat geval kan de Interventie Screen (IVS) uitkomst bieden. (*) 

De IVS is een uitgebreide intake die naast de fysieke factoren ook de mentale factoren inventariseert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VAR2 vragenlijst, een wetenschappelijk onderbouwde methodiek waarbij onder andere een uitspraak gedaan kan worden over het  risico op langdurig verzuim. Stressbronnen en hulpbronnen op privé en werkgebied worden in kaart gebracht en hoe hiermee wordt omgegaan door de medewerker.

Het doel van de IVS is om de medewerker inzicht en advies te geven over het gezondheidsprobleem, de weg naar herstel en werkhervatting. Uit het onderzoek volgt een adviesrapportage voor de medewerker en de verwijzer. De werkgever ontvangt een werkgeversrapportage.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via:
info@belife.nl
088-330 14 00

(*) Let op, de IVS is niet geschikt voor werknemers met psychische stoornissen, gecompliceerde arbeidsconflicten, participatieproblemen of lopende claims / juridische procedures met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.

Neem contact met ons op

088 - 3301400
info@belife.nl 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van
8.30 tot 17.00 uur

Wil je direct een aanvraag doen of meer informatie over de arbeidsinterventies van BeLife?