Linkedin

zorg@belife.nl

088-330 15 00

BELIFE VERWIJZER

ZORG & REVALIDATIE

BeLife biedt medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) en re-integratieprogramma’s aan voor mensen die langdurig fysieke klachten ervaren, eventueel in combinatie met psychische klachten.

Verwijzingen naar BeLife kunnen worden gedaan door een bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist, waaronder ook de revalidatiearts.  

we zijn gespecialiseerd in

 

CHRONISCHE ZIEKTE OF BEPERKING 
BeLife is er ook voor mensen die na een medische behandeling optimaal willen herstellen of met een chronische ziekte of beperking zo vitaal mogelijk willen leven.

INCLUSIECRITERIA

 

Diagnose specifieke overwegingen**

** Voor chronische pijn zie Position Paper chronische pijn (VRA); Voor oncologische revalidatie zie inclusie criteria in de Richtlijn Oncologische Revalidatie; Zie verder de site van de hartstichting voor meer informatie over hartrevalidatie

 

COMPLICATIES VOORKOMEN NA EEN OPERATIE

Jeroen Molinger , Chief Medical Science Officer bij BeLife doet in samenwerking met het Erasmus MC, Duke Anesthesiology en MuscleSound onderzoek de kans op complicaties na een operatie. Wij spraken hem hierover. Klik op onderstaande button om het interview te lezen.