Linkedin

zorg@belife.nl

088-330 15 00

BELIFE Vergoeding

Zorg & Revalidatie

KOSTEN EN ZORGVERZEKERING

De revalidatiezorg (MSR) valt onder de basisverzekering en is daarmee voor iedereen toegankelijk. De kosten worden, met uitzondering van het wettelijk verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico, volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. Hiervoor dient er wel een verwijzing zijn door een bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist.

PREVENTIEVE ZORG

Ook na het behandeltraject kun je gebruik blijven maken van onze gezondheidsprogramma’s om langer op eigen kracht vitaal te blijven. Deze zorg is niet opgenomen in de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van jouw verzekering.

Zorgverzekeraars