Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) voor chronische pijn cliënten

Als een cliënt langer dan drie maanden pijnklachten heeft, noemen we dit chronische pijn. Langdurige pijnklachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van de cliënt. Zo kunnen werk, relaties of hobby’s hier onder lijden wat de kwaliteit van leven aantast. Veel voorkomende aandoeningen die leiden tot chronische pijn zijn nek- en schouderklachten, rugklachten en klachten als gevolg van bijvoorbeeld fibromyalgie. Soms is de oorzaak van de pijn duidelijk en soms kan er geen verklaring of medische behandeling voor worden gevonden.

Multidisciplinaire eerstelijns revalidatiezorg

Sinds 2021 werkt BeLife mee aan een pilot voor multidisciplinaire eerstelijns revalidatiezorg (MER). “Tijdens de intakes van onze medisch specialistische revalidatie (MSR) zagen we een grote groep chronische pijn cliënten die we niet in behandeling konden nemen, omdat de problematiek niet complex genoeg is voor onze tweedelijnszorg. Monodisciplinaire behandeling in de eerstelijnszorg heeft deze cliënten onvoldoende geholpen. Met de pilot MER willen we samen met huisartsen en zorgverzekeraars meebouwen aan de ontbrekende schakel tussen monodisciplinaire eerstelijnszorg en interdisciplinaire medisch specialistische revalidatiezorg zodat we ook deze groep cliënten met chronische pijnklachten kunnen helpen.” Aldus Jan Groenewegen, revalidatiearts en Health Officer bij BeLife. 

Het zorgtraject

Na een verwijzing van de huisarts start BeLife het traject met een multidisciplinaire intake om multifactoriële diagnostiek te doen en persoonlijke behandeldoelen op te stellen. De intake bestaat uit een gesprek en/of onderzoek door de fysiotherapeut en een gesprek met de psycholoog. Op basis van de intake wordt bepaald of de cliënt in aanmerking komt voor het behandeltraject. 

In het behandeltraject wordt gewerkt vanuit de principes van positieve gezondheid, meer specifiek Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale obstakels die zij tegenkomen. Mede dankzij de ACT interventie leert de cliënt omgaan met chronische pijnklachten. Daarnaast kijken we bij BeLife naar de mogelijkheden die er nog wel zijn. Zo krijgt de cliënt meer regie op zijn of haar leven en kan de cliënt optimaal deelnemen aan de maatschappij.

Pilot in de regio Rotterdam

In samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dit vier jaar durend wetenschappelijk onderzoek ontworpen voor cliënten uit de regio Rotterdam die verzekerd zijn bij CZ, Zilveren Kruis /Achmea of Menzis. Met de pilot wil BeLife samen met huisartsen meebouwen aan de ontbrekende schakel tussen monodisciplinaire eerstelijnszorg en interdisciplinaire medisch specialistische revalidatiezorg. Op deze manier kunnen we cliënten de juiste zorg op de juiste plek bieden.  

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over MER of MSR contact met ons op via zorg@belife.nl of bel 088-330 1500.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht