Linkedin

zorg@belife.nl

088-330 15 00

BELIFE Multidisciplinaire specialistische revalidatie

Zorg & Revalidatie

Multidisciplinaire specialistische revalidatie post COVID-19

BeLife staat voor persoonsgerichte en kwalitatief hoogwaardige Medisch Specialistische Revalidatie zorg. Deze tweede lijns zorg bieden wij nu ook aan mensen die besmet zijn geweest met het COVID-19 virus en daar fysieke, mentale of cognitieve klachten van ervaren. De cliënt staat bij ons centraal waarbij waar nodig ook aandacht is voor ondersteuning van het systeem van de betreffende persoon.

 

Voor wie?

Cliënten die besmet zijn geweest met het COVID-19 virus hebben vaak ernstige fysieke, mentale of cognitieve klachten. Denk hierbij aan ernstige spierzwakte, neuropathie, ademtekort bij inspanning, algemene deconditionering, geheugenproblemen, angst, depressie of posttraumatische stress. Naast de cliënten zelf, kunnen ook hun naasten last hebben van mentale klachten. Denk hierbij aan nachtmerries, nare herinneringen, depressie, angst of paniek.

BeLife helpt klachten te verminderen of leert de cliënten omgaan met hun klachten, zodat zij weer optimaal kunnen deelnemen aan de maat-schappij en zelf de regie krijgen over hun gezondheid en dagelijks functioneren.

 

Het behandelteam

Het BeLife behandelteam bestaat uit verschillende ervaren zorgprofessionals; revalidatieartsen, inspanningsfysiologen, fysiotherapeuten, GZ-psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, diëtisten en care-managers met een paramedische achtergrond. Aanvullend heeft BeLife de mogelijkheid om andere disciplines zoals onder andere technisch instrumentmakers en orthopedisch schoen-makers in te schakelen.

 

Het behandelplan

BeLife geeft maat en getal aan de fysieke en mentale belastbaarheid van de cliënt. Binnen onze aanpak is er aandacht voor onderbouwing van training via inspanningsfysiologisch onderzoek. De resultaten van het inspanningsfysiologisch onderzoek leggen de basis voor een op maat gemaakt trainingsprogramma zodat de cliënt op een passend niveau traint en daarmee het beste resultaat behaalt. Samen met de cliënt worden persoonlijke en haalbare doelen opgesteld om te komen tot de gewenste mate van participatie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Het behandelplan bestaat uit de volgende vier stappen:

 1. Intake
  Bij de intake wordt de cliënt gezien door de revalidatiearts, psycholoog en fysiotherapeut. Aan de hand van deze intake wordt een individueel behandelplan opgesteld of een ander advies aan de cliënt gegeven, mocht er geen sprake zijn van een medisch specialistische revalidatie indicatie.
 2. Behandelprogramma
  In eerste instantie zal de individueel opgestelde interdisciplinaire behandeling starten voor een periode van drie maanden. Binnen deze periode vindt regelmatige evaluatie plaats om de behandeling waar nodig bij te sturen.
 3. Eindmeting
  Drie maanden na de start van het traject vindt de eindmeting plaats. Tijdens de eindmeting wordt in kaart gebracht in hoeverre de opgestelde revalidatiedoelstellingen zijn behaald. Indien nodig kunnen we het traject verlengen.
 4. Nazorg
  Bij de eindmeting bespreekt de revalidatiearts met de cliënt de mogelijkheden tot nazorg en beoordeelt of er een goed terugvalpreventieplan is. Indien geïndiceerd vindt verwijzing naar de eerste lijn of andere zorg plaats.

 

Verzekerd product

De Medisch Specialistische Revalidatiezorg van BeLife wordt, wanneer de cliënt hiervoor in aanmerking komt, vergoed vanuit de basis-verzekering. Dit betreft tweedelijnszorg, er zal aanspraak worden gemaakt op het eigen risico. BeLife heeft een contract met CZ, DSW zorgverzekeraar, VGZ, Menzis, A.S.R en Caresq.

 

Meer weten of een cliënt doorverwijzen?

Wil je meer weten over de Medisch Specialistische Revalidatiezorg voor cliënten die besmet zijn geweest met COVID-19? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. Ben jij een verwijzer en wil je een cliënt doorverwijzen? Klik dan op onderstaande button voor het online verwijsformulier. 

 

Zorg op Afstand

 

Contactformulier

Naar aanleiding van je vraag nemen we telefonisch of per e-mail contact met je op. Vul je gegevens alsjeblieft zo volledig mogelijk in. Zo kunnen we je beter helpen.