BELIFE - Workshops/ Trainingen

WERK & INZETBAARHEID

Medewerkers die zelf regie nemen over hun gezondheid, vitaliteit, energie en mentale kracht zijn vaak duurzaam inzetbaar en hebben meer plezier in hun werk. BeLife faciliteert en inspireert medewerkers middels workshops en trainingen om vanuit eigen kracht in beweging te komen.

Workshop Gezond en Energiek in de Ploegendienst

 

De workshop Energiek in de ploegendienst richt zich op het vergroten van persoonlijke energiebronnen. Tijdens de workshop gaan we in op de thema’s:

  • voeding en beweging
  • slapen (de biologische klok, verstoring slaap/waakritme, effect van licht, het effect van voeding op slaap en slaapstrategieën)
  • werk-privé balans

 

Workshop en training gezond en veilig werken (fysieke beroepen)

 

Deze training is bedoeld voor medewerkers met intensieve fysieke beroepen. De medewerker leert beter om te gaan met de dagelijkse werkbelasting, fysieke klachten te voorkomen en op een gezonde wijze het lichaam te gebruiken tijdens het werk. De training kan op maat gemaakt worden door een rondgang door de organisatie om de specifieke knelpunten in kaart te brengen.

 

Gezond en veilig werken bestaat uit twee modules:

  • De workshop leert medewerkers risicofactoren te herkennen vóór het ontstaan van fysieke klachten, eigen handvatten te ontwikkelen om klachten te voorkomen en verschillende werkhoudingen te gebruiken.
  • De werkplektraining is een vervolg op de workshop waarbij gericht gekeken wordt naar de individuele situatie van de medewerker en het meegeven van praktische verbeterpunten.

 

De RSI/CANS preventie training (beeldschermwerk)

 

Deze training is bedoeld voor medewerkers die op het werk of thuis intensief beeldschermwerk uitvoeren. Door te zorgen dat medewerkers weten wat zij zelf kunnen doen om hun lichaam effectief te gebruiken, wordt de productiviteit en inzetbaarheid bevorderd en de kans op verzuim verminderd. De training kan op maat gemaakt worden door een rondgang door de organisatie om de specifieke knelpunten in kaart te brengen.

 

RSI/CANS preventie bestaat uit twee modules:

  • De workshop leert medewerkers risicofactoren te herkennen vóór het ontstaan van klachten, eigen handvatten te ontwikkelen om klachten te voorkomen, eigen werkplek in te richten, verschillende werkhoudingen te gebruiken en een eigen actieplan op te stellen.
  • De werkplektraining is een vervolg op de workshop waarbij gericht gekeken wordt naar de individuele situatie van de medewerker, het bespreken van het eigen actieplan en het meegeven van praktische verbeterpunten.

 

Ergocoach training voor leidinggevenden

 

Ergocoaches zijn de ogen en oren op de werkvloer. De specialisten op de vloer ten aanzien van voorkomen van lichamelijke klachten door het stimuleren van gezonde en veilige werktechnieken en het optimaal gebruik van hulpmiddelen. De naam ’coach’ geeft aan dat het hier gaat om iemand die collega’s ondersteunt, begeleidt en de aandacht voor fysieke belasting warm houdt. De ergocoach is aanspreekpunt, aanjager én motivator. Samen met het team bedenkt de ergocoach oplossingen om handelingen en werkzaamheden optimaal uit te voeren en werksituaties te optimaliseren.

 

BeLife verzorgt ook workshops op het gebied van Persoonlijk Leiderschap, Voeding, Bewegen, Slapen, Mentale Veerkracht of Mindfullnes. Bekijk de overige workshops hier.