BELIFE - Onderzoek/ Screening

WERK & INZETBAARHEID

Ontdek verbetering voor jouw organisatie! Breng, middels onderzoek, knelpunten in kaart en ga gericht aan de slag met het verbeteren van de werkomgeving, de duurzame inzetbaarheid of het werkvermogen van jouw medewerkers.

Om daadwerkelijk verandering te realiseren werken we bij voorkeur vanuit een programma aanpak waarbij de wensen en fase waarin de organisatie zich bevindt centraal staat. Samen bepalen we de juiste koers!

Werkplekonderzoek- en advies

 

Een werkplekonderzoek en- advies bestaat uit een ergonomische inventarisatie van de werkplek, de werkwijze en het gedrag van medewerkers op de werkplek. Dit onderzoek is nuttig voor medewerkers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De medewerker krijgt advies en instructies over het eigen houdings- en bewegingsgedrag op de werkplek. We geven zowel aan de medewerkers als leidinggevende advies over de inzetbaarheid en herstel bevorderende maatregelen.

 

Zilverscan

 

De vergrijzing heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. Werknemers moeten steeds langer doorwerken en organisaties dienen zich aan deze situatie aan te passen. BeLife helpt bij de voorbereiding op deze ontwikkeling. Door middel van de Zilverscan testen wij de ‘67-proofheid’ van het werkproces, de werkplekken en werkomgeving. De Zilverscan wordt gemaakt op basis van observaties, individuele gesprekken, groepsgesprekken en metingen. Met de resultaten uit de Zilverscan wordt een adviesplan geschreven om een optimale inzetbaarheid en effectiviteit van de medewerkers, processen en teams te realiseren.

 

Turbosessie ergonomie

 

De turbosessies ergonomie van BeLife is een beproefde aanpak om in een kort tijdsbestek (bij voorkeur in één dag), met een multidisciplinaire werkgroep van het bedrijf oplossingsrichtingen te genereren en uit te werken tot concrete acties. Tijdens deze aanpak wordt er gebruik gemaakt van Lean Manufacturing en ergonomie.

 

Middels een verbeterscan op de werkvloeren krijg je inzicht in normoverschrijding, knelpunten en verbetermogelijkheden. Met de concrete, praktische en gedragen oplossingen kun je vervolgens als bedrijf zelf verder aan de slag. Je ontvangt een beknopt en pragmatisch verslag met tabellen en afbeeldingen.

 

Functiebelastingprofiel

 

Het functiebelastingsprofiel maakt inzichtelijk wat de fysieke belasting per werktaak is en welke impact dit heeft op de verschillende lichaamsregio’s. Met de uitkomsten kun je als organisatie maatregelen nemen om de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers te bevorderen.

 

Zowel de fysieke belasting per werktaak als de impact van deze belasting op de verschillende lichaamsregio’s wordt inzichtelijk gemaakt met een functiebelastingsprofiel. Met de uitkomsten kun je als organisatie maatregelen nemen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

 

VIPP

 

Zicht krijgen in de inzetbaarheid van jouw afdeling of team? Dat is niet zo makkelijk. De beschikbare stuurinformatie maakt meestal alleen het verzuim inzichtelijk. Welke thema’s spelen er precies bij de medewerkers die aan het werk zijn? In hoeverre vormen deze een risico op de inzetbaarheid, nu of in de toekomst? Met de VIPP vlootschouwmethodiek® maken wij de inzetbaarheid van jouw bedrijf inzichtelijk.

VIPP staat voor Verzuim, Inzetbaarheid, Preventie en Prestaties. De doelstelling van deze methodiek is het sturen op resultaten in de daling en beheersing van verzuim, het behouden van inzetbaarheid en het ontwikkelen van vitaliteit en productiviteit.

 

PMO’s

 

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek gericht op de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van medewerkers bewaken en bevorderen. Ons standaard PMO bestaat uit verschillende onderzoeken. De uitslag van de onderzoeken schetst een beeld van de gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s van de medewerkers.

BeLife biedt verschillende versies van het PMO aan. Neem contact met ons op voor meer informatie.