BELIFE - Individuele interventies

WERK & INZETBAARHEID

Naast onze In Company dienstverlening bestaat de mogelijkheid om medewerkers aan te melden voor een (individuele) interventie. Tijdens een interventie is er aandacht voor werkfactoren en ligt de nadruk op het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag en eigen verantwoordelijkheid.

Korte herstelbegeleiding

 

Na de intake volgt een gericht behandeladvies en een prognose ten aanzien van de inzetbaarheid. De vervolginterventie bestaat uit het adviseren en/of behandelen met als doel functionele verbetering. De medewerker leert op een adequate wijze om te gaan met fysieke klachten in relatie tot werk en het voorkomen van chroniciteit en/of recidivering.

 

Belastbaarheidstraining

 

De belastbaarheidstraining is gericht op het optimaliseren van de belastbaarheid van medewerkers met arbeidsrelevante klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. De training bestaat uit een individuele 0-meting en 11 groepstrainingen en draagt voor de medewerker tevens bij aan het verkrijgen van concrete handvaten om tot een optimale fit for the job te komen.

 

Werkplek onderzoek en advies

Een werkplekonderzoek en- advies bestaat uit een ergonomische inventarisatie van de werkplek, de werkwijze en het gedrag van medewerkers op de werkplek. Dit onderzoek is nuttig voor medewerkers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De medewerker krijgt advies en instructies over het eigen houdings- en bewegingsgedrag op de werkplek. We geven zowel aan de medewerkers als leidinggevende advies over de inzetbaarheid en herstel bevorderende maatregelen.