PMO vitaal

Meet en verbeter gezondheid en vitaliteit

Waarom een Preventief Medisch Onderzoek?

BeLife richt zich op het verhogen van de vitaliteit. Wij geloven dat medewerkers die gezond en vitaal zijn optimaal kunnen presteren. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, een ongezonde leefstijl en de werk-privé balans die regelmatig onder druk kan staan vormen een risico voor de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van jouw organisatie. Vanuit deze maatschappelijke ontwikkelingen is ons PMO toegespitst op de drie belangrijkste beïnvloeders van inzetbaarheid: organisatie, thuissituatie en persoonsfactoren. Deze drie factoren kunnen de medewerker energie geven óf energie kosten. Vaak zijn we ons hier niet van bewust óf we weten we niet wat we hieraan kunnen doen. Het PMO van BeLife geeft de medewerker inzicht in zijn of haar vitaliteit en handvaten om de vitaliteit te behouden of verhogen. Zo is het PMO van BeLife meer dan alleen een wettelijke verplichting: je toont als werkgever waardering voor jouw medewerkers én de medewerkers krijgen concrete handvaten om hun vitaliteit en behouden of te verbeteren. Zo dragen wij bij aan de vitale ambitie en ontwikkeling van jouw organisatie.

Wettelijke verplichting /Preventief Arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO)

Ons PMO voldoet aan de PAGO eisen. Onze adviseurs gaan graag met je in gesprek over welke PAGO onderdelen binnen jouw organisatie relevant zijn. Hiervoor gebruiken we het RI&E document als basis.


De voordelen van ons PMO

Voor de medewerker

  • Inzicht en bewustwording van de eigen gezondheidsrisico’s, leefstijl en vitaliteit.
  • Een advies om de risico’s te beperken en de eigen inzetbaarheid te verhogen.
  • Medewerkers zijn zélf eigenaar van hun (duurzame) inzetbaarheid, ons PMO prikkelt deze verantwoordelijkheid.
  • Grip op zijn eigen gezondheid en concrete tips om zijn eigen gezondheid te verbeteren met als resultaat meer vitaliteit in werk en privé.

Voor de organisatie

  • Betrokken medewerkers, die verantwoordelijkheid pakken voor hun gezondheid.
  • Inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers (privacy is hierbij geborgd).
  • Inzicht in de voornaamste regelknoppen / verbeterkansen op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid.
  • We gaan met jou in gesprek over de uitkomsten van het PMO, waarbij we ook adviseren over gerichte vervolg interventies op organisatie, team of individueel niveau.
  • Meer effect uit je vitaliteitsbeleid door het verkregen inzicht, onze gerichte programma aanpak met vervolginterventies en optioneel een effectmeting na één jaar.

Onze PMO aanpak

Bij de start van ons PMO bepaalt de projectleider samen met de betrokken stakeholders de gezamenlijke koers, passend bij de bedrijfsambities. Om de medewerkers te stimuleren om aan de slag te gaan met hun vitaliteit organiseren we energizers voor de medewerkers en een kick-off sessies voor de leidinggevenden. Tijdens de uitvoer van het PMO ontvangt de medewerker gerichte adviezen om vitaal en duurzaam inzetbaar te blijven. Centraal hierbij staan bewustwording en eigenaarschap. Vervolgens kunnen we vanuit een programma aan de slag met vervolginterventies en na één jaar zorgen we voor een effectmeting.

Zoals het schema hieronder illustreert, een optimaal PMO is een continuproces waarbij we samen vormgeven, inrichten, uitvoeren, inzicht verschaffen, verbeteren en een effectmeting verzorgen. Na de effectmeting zien we waar we staan, welke punten positief verbeterd zijn en hoe we een vitaliteitsbeleid naar de toekomst toe verder kunnen bijschaven en borgen in jouw organisatie.


Ons aanbod

Onderstaand drie vormen van onze meest gekozen PMO’s. De drie vormen kunnen opmaat gemaakt worden en aangevuld worden met gewenste PAGO onderdelen.

Zelfstandig aan de slag

Op individueel niveau aan de slag met een Health Check? Dan kan ook bij BeLife. Contact ons voor meer informatie.