Healthcheck – PMO

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek gericht op de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van medewerkers bewaken en bevorderen. Om daadwerkelijk verandering te realiseren werken we bij voorkeur vanuit een programma aanpak waarbij de wensen en fase waarin de organisatie zich bevindt centraal staat. Samen bepalen we de juiste koers!

Het standaard PMO van BeLife bestaat uit verschillende onderzoeken. De uitslag van deze onderzoeken schetsen en beeld van de gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s van de medewerker.

Belasting onderzoek
Om inzicht te krijgen in de mate van fysieke belasting waaraan de medewerkers worden blootgesteld wordt de fysieke belasting in kaart gebracht. Dit gebeurt middels observaties en metingen op locatie. Hiermee wordt een belastingsprofiel opgesteld en kan tijdens de PMO bepaald worden of de medewerker met zijn/haar belastbaarheid voldoet aan het gevraagde belastingsprofiel.

Digitaal vragenlijstonderzoek
De vragenlijsten zijn gericht op het in kaart brengen van verschillende aspecten rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De volgende vragenlijsten kunnen worden afgenomen:
– Leefstijl (BRAVO)
– Mentale vitaliteit (herstelbehoefte, werkplezier, verwerkingsvermogen, zingeving)
– Werkvermogen (Work Ability Index)
– Quick Scan – gehoor-, visus- en huidproblematiek
– Beeldschermwerk

Gezondheidsonderzoek
Het gezondheidsonderzoek bestaat uit het meten van:
– Lengte, gewicht (BMI)
– Tailleomvang
– Vetpercentage
– Bloeddruk
– Glucose en totaalcholesterol middels een vingerprik
– Functional Movement Screen (FMS)

PMO uitbreiden?
Een PMO is goed te combineren met een Event, Performance Screen of een coaching traject.

WIL JE MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP