Werkplekonderzoek werkplek  1440 x 420 pixels

Voor een gezonde werkhouding, werkplekinstelling en werkorganisatie

Werkplek onderzoek en advies

Met onze werkplekonderzoeken brengen we op individueel of afdelingsniveau de werkplek, werkwijze en werktaak in kaart. We onderzoeken de risicofactoren en stellen concrete ver-beteradviezen op voor werkgever en werknemer. Hiermee werken we aan een gezonde werkhouding, werkplekinstelling en werkorganisatie.

Individueel werkplekonderzoek en advies

Het werkplekonderzoek en advies is voor medewerkers die klachten willen voorkomen of lichamelijke klachten ervaren tijdens het uitvoeren van hun werk. Tijdens het onderzoek doen we een ergonomische inventarisatie van de werkplek, werkwijze en het werkgedrag van de medewerker. Na afloop krijgt de medewerker een advies over de werkhouding, werkplek-instelling, het optimaal gebruik van hulpmiddelen en persoonlijke werkorganisatie. Wij bieden verschillende variaties van het werkplekonderzoek en advies. De juiste variant hangt af van de situatie van de medewerker.

  • Compact - de medewerker voert beeldschermwerk uit en ervaart geen lichamelijke klachten.
  • Uitgebreid - de medewerker voert beeldschermwerk uit en ervaart wel lichamelijke klachten.
  • Complex - de medewerker ervaart lichamelijke klachten en voert geen beeldschermwerk uit maar werkt bijvoorbeeld in een industriële of logistieke omgeving.

Het werkplekonderzoek compact en uitgebreid kunnen we ook online of op de thuiswerkplek uitvoeren.

Functiebelastings- en belastbaarheidsprofiel

Zijn jouw medewerkers fit voor de job? Breng de zwaarte van de functie en de belastbaarheid van de medewerkers in kaart om te zien of de medewerkers hun werkzaamheden kunnen volhouden zonder klachten te ontwikkelen. Met het functiebelastings- en belastbaarheids-profiel maken we inzichtelijk wat de fysieke belasting per werktaak is, welke impact dit heeft op het lichaam van de medewerkers en wat de functionele eisen zijn die van de medewerkers worden gevraagd. We brengen in kaart hoe de werkbelasting genormaliseerd kan worden en wat de medewerker nog moet ontwikkelen om zijn werktaak gezond uit te voeren. Naast het individuele advies wat de medewerker krijgt levert dit de organisatie concrete management-informatie met handvatten op om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Onderzoek fysieke belasting

Het onderzoek fysieke belasting geeft binnen bestaande werkplekken en werktaken inzicht in de mate waarin de medewerkers worden blootgesteld aan fysieke belasting en biedt aansluitend oplossingsrichtingen waarmee de fysieke belasting genormaliseerd kan worden. De huidige blootstelling aan fysieke belasting wordt in kaart gebracht op basis van de actuele normen en richtlijnen. Concrete verbeterpunten worden gekoppeld aan het werkplekontwerp en hulpmiddelen, het werkgedrag van medewerkers en de werkorganisatie.

Meer informatie?

088 330 14 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

Liever een expert spreken?

Maak een bel-me-terug afspraak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Bel met ons

Liever een expert spreken?

Stuur een bericht