Intake en interventies

Bij beperkte inzetbaarheid, waarbij de klachten een relatie lijken te hebben met het werk of de werkomstandigheden, is het zinvol om een intake op de werkplek te doen. Naast een inventarisatie van de gezondheidsklachten worden gelijk de werkfactoren in kaart gebracht en besproken. Aansluitend maken we een op maat gemaakt plan om het herstel naar werk te bevorderen en terugval te voorkomen. 

Interventies

Tijdens individuele vervolginterventies werken we samen met de medewerker aan het herstel van de gezondheidsklachten. Fysieke en mentale aspecten krijgen de aandacht. Daarnaast komen ook werk gerelateerde factoren aan bod. De nadruk ligt op het stimuleren van positieve gezondheid, gezond werkgedrag en eigen regie en verantwoordelijkheid voor herstel. We sluiten de interventie af met een evaluatierapport en advies aan de medewerker, de werkgever en de bedrijfsarts. Mogelijke vervolginterventies bij verzuim en re-integratie zijn:

  • Arbeidsfysiotherapeutische herstelbegeleiding 
    Tijdens dit traject vindt behandeling plaats en leert de medewerker omgaan met de fysieke belemmeringen en mogelijkheden in relatie tot het werk. Zo stimuleren we herstel en voorkomen we terugval of chroniciteit. Het traject bestaat meestal uit 6 tot 9 behandelingen waarbij de verwachtingen over herstel en inzetbaarheid vooraf duidelijk besproken worden.
  • Return to work
    Een herstel & re-integratie coach gaat samen met de medewerker en leidinggevende aan de slag om de terugkeer naar het werk en het hervatten van de werkzaamheden optimaal in te richten. De medewerker wordt gecoacht en krijgt instructie en training in een gezonde werkwijze. Samen met de leidinggevende maken we afspraken over de opbouw en inhoud van de werkzaamheden. Indien nodig wordt dit ook afgestemd met de bedrijfsarts of andere belanghebbenden.
  • BeFIT
    De Belastbaarheid en Fysieke Inzetbaarheid Training is een trainingstraject van 6 of 12 weken. De medewerker traint met individuele begeleiding door een arbeidsfysio-therapeut om zijn fysieke belastbaarheid te verhogen en conditie te verbeteren. Hierbij worden ook de beperkingen en mogelijkheden in het werk bekeken. Als resultaat van de BeFIT sluit de verbeterde belastbaarheid van de medewerker beter aan op de fysieke eisen van de werkzaamheden.

Meer informatie?

088 330 14 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

Liever een expert spreken?

Maak een bel-me-terug afspraak

Benieuwd wat wij voor jouw medewerker kunnen betekenen?

Bel met ons

Liever een expert spreken?

Stuur een bericht