Kwaliteit

Waarborging kwaliteit dienstverlening

BeLife is in het kader van informatiebeveiliging en privacy ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd en heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Wij werken vanuit een ZKN en ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en hebben fulltime een kwaliteitsmanager in dienst. We voeren effectmetingen van onze dienstverlening uit. Onze (zorg)professionals zijn opgenomen in de relevante beroep gebonden registers en zijn in bezit van de relevante certificering.