Gezonde Werkplek & Werkomgeving

Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers dankzij een gezonde werkplek en werkomgeving

Waarom een gezonde werkplek & werkomgeving?
De werkplek en werkomgeving is van grote invloed op de werkbelasting en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een gezonde en optimaal ergonomisch ingerichte werkplek en werkomgeving zorgt voor, minder lichamelijke belasting en efficiënter werken. BeLife levert verschillende onderzoeken om de werkbelasting van een werkplek of afdeling in kaart te brengen en haalbare en concrete oplossingen en advies te genereren.

Workshops en trainingen op het gebied van Gezond en Veilig Werken zorgen voor duurzaam werkgedrag bij de medewerkers. Daarnaast bieden we trainingen voor leidinggevenden om kennis en vaardigheden op te doen om medewerkers te coachen. Stimuleren van gezond, veilig, plezierig en efficiënt werken is hierbij ons uitgangspunt.


Analyse voor een gezonde werkplek & werkomgeving

Ontdek verbetering voor jouw organisatie! Breng, middels onderzoek, knelpunten in kaart en ga gericht aan de slag met het verbeteren van de werkomgeving, de duurzame inzetbaarheid of het werkvermogen van jouw medewerkers. Om daadwerkelijk verandering te realiseren werken we bij voorkeur vanuit een programma aanpak waarbij de wensen en fase waarin de organisatie zich bevindt centraal staat. Samen bepalen we de juiste koers!


Het werkplekonderzoek bestaat uit een individuele ergonomische inventarisatie van de werkplek, de werkwijze en het gedrag van medewerker op de werkplek. Het werkplekonderzoek geeft inzicht in de risicofactoren die kunnen leiden tot klachten bij de medewerker. Na afloop van het werkplekonderzoek krijgt zowel de medewerker als leidinggevende advies over passende maatregelen zodat de medewerker weer zonder klachten kan werken.


De vergrijzing en de verhoogde pensioenleeftijd hebben een grote impact op de arbeidsmarkt. Medewerkers moeten steeds langer doorwerken en organisaties dienen zich aan deze situatie aan te passen. BeLife helpt bij de voorbereiding op deze ontwikkeling. Middels de Zilverscan analyseren wij voor bedrijven en organisaties de ‘67-proofheid’ van het werkproces, de werkplekken en werkomgeving. Belangrijke items hierbij zijn vitaliteit, werkcultuur, werkgedrag, ergonomie, fysieke belasting en veiligheid. De resultaten van de Zilverscan koppelen we terug in een werkconferentie met de stakeholders en een concreet adviesplan om de optimale inzetbaarheid en effectiviteit van de medewerkers, processen en teams te realiseren.


De Turbosessie ergonomie is een beproefde aanpak om binnen een kort tijdbestek concrete oplossingen voor een specifiek ergonomisch vraagstuk van de organisatie te bieden. De Turbosessie ergonomie wordt ingezet bij fysieke werkzaamheden waarbij lichamelijke klachten worden ervaren door de medewerkers binnen een afdeling of productielijn. De knelpunten en praktische oplossingen worden teruggekoppeld in een afsluitend werkoverleg met meewerkend voormannen, leidinggevenden, HSE-medewerkers en technische dienst. In een beknopt verslag worden de knelpunten, oplossingen en het advies vastgelegd zodat het bedrijf gericht aan de slag kan om de werksituatie te optimaliseren en de ervaren klachten te verminderen.


Óf medewerkers de werkzaamheden kunnen volhouden en wel óf geen klachten ontwikkelen is afhankelijk van de werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerker. Het functiebelastings- en belastbaarheidsprofiel maakt inzichtelijk wat de fysieke belasting per werktaak is, welke impact dit heeft op het lichaam van de medewerker en wat de functionele eisen zijn die van de medewerker gevraagd worden. We brengen daarmee in kaart hoe de werkbelasting genormaliseerd kan worden en wat de medewerker mogelijk nog moet ontwikkelen om zijn werktaak gezond uit te voeren. Doel is het bevorderen van een duurzame werksituatie.


Inzicht krijgen in de inzetbaarheid van een afdeling of team? Dat is niet zo makkelijk, maar kan wel. Welke thema’s spelen er precies bij de medewerkers die aan het werk zijn? Zijn zij volledig inzetbaar, hebben zij lichamelijke of mentale klachten en zijn zij vitaal? In hoeverre vormt de vitaliteit en inzetbaarheid een risico voor de duurzame inzetbaarheid van het team of afdeling? Leidinggevenden weten over het algemeen al veel van hun medewerkers. Met de VIPP vlootschouwmethodiek® van BeLife hebben de leidinggevenden een tool om inzicht en grip te krijgen op de inzetbaarheid van hun medewerkers. BeLife leert de leidinggevenden om te gaan en met de tool en leert de leidinggevenden kijken door een bril Duurzame Inzetbaarheid en stelt samen met de leidinggevenden en het bedrijf een Inzetbaarheidsplan op.

VIPP staat voor Verzuim, Inzetbaarheid, Preventie en Prestaties. De doelstelling van deze methodiek is het sturen op resultaten in de daling en beheersing van verzuim, het behouden van inzetbaarheid en het ontwikkelen van vitaliteit en productiviteit.

Meer weten?


Trainingen en workshops voor een gezonde werkplek en werkomgeving

Medewerkers die zelf regie nemen over hun gezondheid, vitaliteit en energie zijn vaak duurzaam inzetbaar en hebben meer plezier in hun werk. Middels onze workshops worden medewerkers en leidinggevende getraind en geïnspireerd om vanuit eigen kracht in beweging te komen. Hieronder in het kort een omschrijving veel gevraagde workshops:


De medewerker leert beter om gaan met de dagelijkse werkbelasting om fysieke klachten te voorkomen en op een gezonde wijze het lichaam te gebruiken tijdens het werk. Deze workshop wordt aangeboden voor beeldschermwerk of fysiek werk en bestaat uit een groepssessie en een individuele training on the job. De workshop is zeer praktisch, interactief van opzet en sluit aan bij het werk- en opleidingsniveau van de doelgroep.


Een medewerker of leidinggevend wordt opgeleid als ergocoach binnen de organisatie. Een ergocoach adviseert medewerkers in gezonde houding en beweging, stimuleert een gezonde werkcultuur en lost eenvoudige ergonomische vraagstukken op.


In 3 sessies leren leidinggevenden het gesprek en de dialoog aan te gaan met de medewerkers over vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid. Leidinggevende en managers kunnen hiermee sturen op het bevorderen van vitaliteit en verhogen de grip op inzetbaarheid van de medewerkers en de organisatie.

Meer weten?


Efficiënter, veiliger en gezonder werken

HTDS (Human Technology Design Solutions) is een label van BeLife waaronder onze kennis, kunde en ervaring op het gebied van human centered design ondergebracht. HTDS opereert als een project consultancy organisatie en heeft als doelstelling werkplekken en werkomgevingen creëren waar efficiënter, veiliger, gezonder en met meer plezier gewerkt kan worden. In onze aanpak richten wij ons op het aanleveren van oplossingen waarbij alle relevante human factors zijn doordacht en meegenomen in het (functionele) ontwerp en de implementatie.


Middels het uitvoeren van een human factors (ergonomie) ontwerpanalyse of – review ondersteunt HTDS bij (her-)ontwerp & inrichtingsprojecten. Bij veel ontwerpprojecten wordt pas in de eindfase nagedacht over de ergonomie en inrichtingsaspecten. Een gemiste kans, met als mogelijk gevolg een ontwerp waarbij de inrichting of werksituatie niet optimaal functioneert.

HTDS biedt een gestructureerde methodiek welke je in staat stelt om tijdig in het project alle relevante thema’s op gebied van Human Machine Interfaces en functionaliteit mee te nemen. Het resultaat is een functioneel ontwerp of programma van eisen betreffende de werkomgeving. Dit stemmen we af op het operationele proces en handelingen die door de medewerkers uitgevoerd worden. Zo wordt de beoogde functionaliteit, het comfort, de gezondheid en tevredenheid bij de medewerkers gerealiseerd. Middels de gestructureerde methodiek kunnen extra kosten na het project (vanwege bijvoorbeeld volledige herziening of uitvoering van herstelacties) worden voorkomen.

Onze specialisme en ervaring ligt onder andere bij het ontwerp van controle-, meld- en regelkamers, kantoren, procesinstallaties, productielijnen en kassa- en ontvangstbalies.


Middels het Risk Assessment Ergonomie krijgt je inzicht in de verbeterpunten van de bestaande werkplekken en werkomgevingen. De werkplekken worden beoordeeld op basis van de geldende ergonomie standaarden en richtlijnen, de operationele eisen en ervaring van de medewerkers. Voor de geconstateerde verbeterpunten schrijven we aanbevelingen en verbeterideeën ten aanzien van aanpassingen in het werplekontwerp of toe te passen hulpmiddelen. Onze kracht zit hierbij in het verbinden van mens, techniek en organisatie. Middels 2D en 3D schetsen kunnen de verbetervoorstellingen gevisualiseerd worden om de uiteindelijke keuze te ondersteunen.