Preventieve arbeidsinterventie medewerker1440 x 420 pixels

  Zorgtraject

  BeLife biedt medisch specialistische revalidatiezorg aan mensen die langdurig fysieke en/of mentale klachten ervaren. Het kan gaan om klachten waarvoor geen specifieke medisch aantoonbare oorzaak is gevonden of klachten die niet passen bij een specifieke aandoening. Onze behandeling is ook voor mensen met een chronische ziekte, chronische klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat of mensen die na een medisch behandeling zo vitaal mogelijk willen leven. 

  Onze medisch specialistische revalidatiezorg helpt klachten te verminderen of leert je omgaan met de klacht. Na de intake kunnen we, indien geïndiceerd, snel starten met de behandeling. Met onze multidisciplinaire aanpak, persoonlijke doelen en een behandelplan op maat wordt jouw mate van participatie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroot.

  Positieve gezondheid / Acceptatie Commitment Therapie

  In onze behandeltrajecten wordt gewerkt vanuit de principes van positieve gezondheid. Dat betekent dat wij gezondheid niet alleen zien als de afwezigheid van ziekte of klachten, maar juist als het vermogen om flexibel om te gaan met de uitdagingen van het leven. Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is een vorm van gedragstherapie die hierbij helpt. Het helpt je om de regie over je eigen leven (terug) te nemen en te investeren in wat voor jou echt belangrijk is. ACT is effectief gebleken bij het vergroten van algemeen welzijn en is een evidence based behandelmethode, onder meer bij chronische pijn. Het behandelteam is geschoold in ACT en werkt interdisciplinair met jou aan het versterken van jouw kwaliteit van leven.

  ACT leert de cliënt om op een flexibele manier om te gaan met gedachten, gevoelens en omstandigheden, in plaats van er mee te worstelen zodat de cliënt meer regie krijgt over zijn of haar leven.

  Meer informatie?

  088 330 1400

  Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

  Stap 1: intake

  Stap 1: Intake

  Na doorverwijzing door huisarts of specialist volgt een intake met als doel inzicht te krijgen in specifieke beperkingen, mogelijkheden en jouw hulpvraag. De intake bestaat uit een gesprek met de revalidatiearts of physician asisstent, fysiotherapeut en GZ-psycholoog. Voorafgaand aan de intake vragen we je een aantal vragenlijsten in te vullen.

  Indien vervolgbehandeling passend is, stellen we een persoonlijk behandelprogramma op. Wanneer onze aanpak niet aansluit bij de hulpvraag, geven we een onderbouwd advies voor vervolgstappen. De uitkomsten van de intake worden teruggekoppeld aan jou en jouw huisarts/verwijzend specialist.

   
  Stap 2: vervolgmeting
  Stap 2: vervolgmeting

  Stap 2: Vervolgmeting

  Indien nodig wordt er vervolgonderzoek ingezet door een inspanningsfysioloog, ergotherapeut of diëtist. De uitkomsten hiervan gebruiken we om het persoonlijke behandelplan verder aan te scherpen.
  Stap 3: behandelprogramma
  Stap 3: behandelprogramma

  Stap 3: Behandelprogramma

  Gedurende een periode van drie of vier maanden word je intensief begeleid door ons multidisciplinaire team. In de begeleiding staan jouw persoonlijke doelen centraal. Op basis van jouw doelen bepalen we hoe vaak en bij welke disciplines je komt revalideren. Tussentijds evalueren we de voortgang, zodat we de behandeling waar nodig kunnen bijsturen. 
  Stap 4: eindmeting
  Stap 4: eindmeting

  Stap 4: Eindmeting

  Tijdens de eindmeting wordt in kaart gebracht in hoeverre jouw persoonlijke doelstellingen zijn behaald. De revalidatiearts bepaalt in overleg met jou en het behandelteam of er nog nadere behandeling of nazorg nodig is. Ook deze uitkomsten worden schriftelijk teruggekoppeld aan jou en je huisarts/verwijzend specialist.
  Preventieve arbeidsinterventie medewerker290x200

  Pilot MER

  Multidisciplinaire eerstelijns revalidatiezorg in de regio Rotterdam

  Meer informatie