Inclusiecriteria - 1440 x 420 pixels

  Inclusiecriteria

  Voor onze medisch specialistische revalidatiezorg hanteren wij de volgende inclusiecriteria:

  • Er is sprake van complexe problematiek. Dit wordt beoordeeld door de revalidatiearts.
  • De cliënt is voldoende belastbaar voor revalidatie. Dit wordt beoordeeld door de revalidatiearts.
  • De cliënt is gemotiveerd en in staat om actief deel te nemen aan een revalidatietraject en in staat tot gedragsmatige verandering.
  • Diagnose specifieke overwegingen voor chronisch pijn* en oncologische revalidatie**.

  * Voor chronische pijn zie inclusiecriteria in de Position Paper chronische pijn (VRA).
  ** Voor oncologische revalidatie zie inclusiecriteria in de Richtlijn Oncologische Revalidatie.

  Cliënt verwijzen

  Meer informatie?

  088 330 1400

  Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur