1. Start pilot multidisciplinaire eerstelijns revalidatie

Start pilot multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER)

Vanaf heden werkt BeLife mee aan een pilot voor multidisciplinaire eerstelijns revalidatiezorg (MER). In samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dit vier jaar durend wetenschappelijk onderzoek ontworpen voor cliënten uit de regio Rotterdam die verzekerd zijn bij CZ, Zilveren Kruis /Achmea of Menzis. Met de pilot wil BeLife in samenwerking met huisartsen meebouwen aan de ontbrekende schakel tussen monodisciplinaire eerstelijnszorg en interdisciplinaire medisch specialistische revalidatiezorg.

Voor wie?

De multidisciplinaire eerstelijns revalidatiezorg is er speciaal voor cliënten met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Adequate monodisciplinaire behandeling in de eerstelijnszorg heeft onvoldoende geholpen en de klachten zijn niet complex genoeg voor tweedelijns medisch specialistische revalidatiezorg. In samenwerking met de huisarts kijken wij naar een passende oplossing binnen onze multidisciplinaire eerstelijns revalidatiezorg waarbij we werken volgens het stepped care principe.

Het traject

De verwijzing voor een multidisciplinair eerstelijns revalidatietraject verloopt via de huisarts. Bij BeLife starten we het traject met een multidisciplinaire intake om persoonlijke behandeldoelen op te stellen. De intake bestaat uit een gesprek en/of onderzoek door de fysiotherapeut en een gesprek met de psycholoog. Op basis van de intake wordt bepaald of de cliënt in aanmerking komt voor het behandeltraject.

In het behandeltraject wordt gewerkt vanuit de principes van positieve gezondheid en meer specifiek Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale obstakels die ze tegenkomen. Zodat men met eigen regie kan blijven investeren in wat voor hen echt waardevol en belangrijk is. Voor cliënten met chronische pijn is ACT erkend als evidence based therapy (APA, 2010). Het behandelteam is geschoold in ACT en werkt interdisciplinair met de cliënt aan het versterken van kwaliteit van leven en participatie. 

De behandeling

De behandeling bestaat uit vier fases.

 • Behandelfase 1- Intensieve behandeling (week 1 t/m week 4)
  De start van het behandeltraject bestaat uit intensieve behandeling door een fysiotherapeut en psycholoog op de BeLife locatie. 
 • Behandelfase 2- Matig intensieve behandeling (week 5 t/m week 8)
  Na de eerste weken wordt de intensiteit stapsgewijs afgebouwd, waarbij de cliënt steeds meer zelfstandig en in het eigen dagelijks leven aan het werk is. In dit proces wordt ook gebruik gemaakt van begeleiding op afstand met behulp van een e-health module. 
 • Behandelfase 3- Begeleiding op afstand (week 9 t/m week 13)
  In de derde behandelfase is de begeleiding op afstand via e-health. 
 • Evaluatie (week 13)
 • Behandelfase 4- Nazorg (week 14 t/m week 52)
  Na de evaluatie volgt een nazorgtraject waarin met de cliënt wordt geëvalueerd in welke mate het lukt om de getrainde vaardigheden in het dagelijks leven toe te blijven passen. 

Verwijzing

Huisartsen uit de regio Rotterdam kunnen hun cliënt via ZorgDomein doorverwijzen naar BeLife voor een MER traject. Meld op het verwijsformulier dat het gaat om een multidisciplinaire eerstelijns revalidatie voor chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat. De voorwaarden zijn dat de cliënt aan de inclusiecriteria voldoet en bereid is mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek (zie voor meer uitleg onderaan deze pagina). 

Vergoeding 

De multidisciplinaire eerstelijns revalidatie van BeLife wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er wordt aanspraak gedaan op het eigen risico van de cliënt.

Welke cliënt komt hiervoor in aanmerking?

 • De cliënt is volwassen en heeft complexe chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij sprake is van (matig) complexe meervoudige problematiek.
 • WPN (Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland, werkgroep van de Vereniging van Revalidatieartsen) score 2 en laag complexe 3. 
 • Eerstelijns behandeling (fysiotherapeut, psycholoog of ergotherapeut) heeft onvoldoende geholpen.
 • De cliënt is bereid mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de cliënt de aanvullende vragenlijsten invult en gegevens geanonimiseerd worden gedeeld met een onderzoeksbureau. 

Welke client komt niet in aanmerking voor de pilot?

 • De cliënt heeft een BMI hoger dan 30 (BMI = gewicht / (lengte x lengte). 
 • De cliënt heeft een verslaving of er sprake van acute psychiatrische problematiek.
 • De cliënt beheerst de Nederlandse taal onvoldoende.

Het wetenschappelijk onderzoek

Voor het wetenschappelijk onderzoek vragen we de cliënt een aantal momenten een uitgebreide vragenlijst in te vullen; voor de intake, bij de afronding van de intensieve behandelfase en 6 en 12 maanden daarna. De cliënt kan de vragenlijsten digitaal invullen. Naar verwachting duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer één uur.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via zorg@belife.nl of bel 088-330 1500. 

 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht