1. Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) als ontbrekende schakel tussen eerste- en tweedelijnszorg

Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) als ontbrekende schakel tussen eerste- en tweedelijnszorg

Een grote groep cliënten met matig complexe chronische pijnklachten valt in de verzekerde zorg tussen wal en schip. Adequate monodisciplinaire behandeling in de eerstelijnszorg heeft onvoldoende geholpen en de klachten zijn niet complex genoeg voor tweedelijns medisch specialistische revalidatiezorg (MSR). Speciaal voor deze groep zijn we een vier jaar durende pilot Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) gestart. We doen dit in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), CZ, Zilveren Kruis /Achmea en Menzis.

Revalidatiezorg BeLife op twee niveaus

Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) is een nieuwe samenwerkingsvorm tussen eerste en tweedelijnszorg voor cliënten met chronische pijnklachten. Hiermee verbreden we ons zorgaanbod. Cliënten waarbij behandeling in de eerstelijnszorg onvoldoende heeft geholpen kunnen in aanmerking komen voor multidisciplinair eerstelijns revalidatiezorg (MER). Bij MER werken we vanuit verschillende disciplines samen aan het behandelprogramma van de cliënt. De zorgprofessionals van BeLife zijn dit al gewend vanuit de tweedelijns medisch specialistische revalidatiezorg (MSR).

Een uitgebreid tweedelijns revalidatie traject (MSR) is niet altijd nodig voor het behalen van de persoonlijke doelstelling van de cliënt. Dan kan een multidisciplinair eerstelijnstraject (MER) voldoende zijn. Een MER traject is minder intensief en vraagt meer zelfstandigheid omdat de cliënt ook zelfstandig zal trainen middels online modules. 

Dankzij MER kunnen we een grotere groep cliënten met matig complexe chronische pijnklachten de juiste multidisciplinaire zorg bieden.

Aldus Felix van Dam, (arbeids)fysiotherapeut & Medisch Care Manager bij BeLife.

Het MER zorgtraject

De verwijzing voor een multidisciplinair eerstelijns revalidatietraject verloopt via de huisarts. Bij BeLife starten we het traject met een multidisciplinaire intake om persoonlijke behandeldoelen op te stellen. De intake bestaat uit een gesprek en/of onderzoek door de fysiotherapeut en een gesprek met de psycholoog. Op basis van de intake wordt bepaald of de cliënt in aanmerking komt voor het behandeltraject. 

In het behandeltraject wordt gewerkt vanuit de principes van positieve gezondheid en meer specifiek Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale obstakels die ze tegenkomen. Zo kan men met eigen regie kan blijven investeren in wat voor hen echt waardevol en belangrijk is. Voor cliënten met chronische pijn is ACT erkend als evidence based therapy (APA, 2010). Het behandelteam is geschoold in ACT en werkt interdisciplinair met de cliënt aan het versterken van kwaliteit van leven en participatie.

Resultaten pilot

Voor deze vier jaar durende pilot gaan de zorgverzekeraar gebruik maken van een nieuwe betaaltitel die dankzij een innovatieaanvraag door de NZa is goedgekeurd. Dankzij de betaaltitel mag deze nieuwe vorm van revalidatiezorg vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering*. Na vier jaar wordt gekeken of de resultaten van de pilot aanleiding zijn om multidisciplinaire eerstelijns revalidatie breder in te zetten.
*dit is enkel het geval bij de zorgverzekeraar die meedoen met de pilot. CZ, Zilveren Kruis /Achmea en Menzis.  

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over MER of MSR contact met ons op via zorg@belife.nl of bel 088-330 1500.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze revalidatie zorg?

Meer informatie