Nieuws


Lid worden van de cliëntenraad?

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor onze cliëntenraad. Is dit iets voor jou?

Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) als ontbrekende schakel tussen eerste- en tweedelijnszorg

Een grote groep cliënten met matig complexe chronische pijnklachten valt in de verzekerde zorg tussen wal en schip. Adequate monodisciplinaire behandeling in de eerstelijnszorg heeft onvoldoende geholpen en de klachten zijn niet complex genoeg voor tweedelijns medisch specialistische revalidatiezorg (MSR). Speciaal voor deze groep zijn we een vier jaar durende pilot Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) gestart. We doen dit in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), CZ, Zilveren Kruis /Achmea en Menzis.

PREM 2021 levert inzichten op

Ook in 2021 hebben we de PREM (Patiënt Reported Experience Measure) uitgevraagd bij onze cliënten. Dit levert relevante informatie op waarmee wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. PREM is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en rapporteren. We voeren de PREM uit via een korte vragenlijst die ingaat op ervaringen met het zorgproces. Er wordt nagegaan hoe cliënten zaken als informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak hebben ervaren. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld.

Multidisciplinaire eerstelijns revalidatie (MER) voor chronische pijn cliënten

Als een cliënt langer dan drie maanden pijnklachten heeft, noemen we dit chronische pijn. Langdurige pijnklachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van de cliënt. Zo kunnen werk, relaties of hobby’s hier onder lijden wat de kwaliteit van leven aantast. Veel voorkomende aandoeningen die leiden tot chronische pijn zijn nek- en schouderklachten, rugklachten en klachten als gevolg van bijvoorbeeld fibromyalgie. Soms is de oorzaak van de pijn duidelijk en soms kan er geen verklaring of medische behandeling voor worden gevonden.

Nieuw cliëntportaal

Ons nieuwe cliëntportaal is live gegaan. Met het cliëntportaal bieden wij cliënten de mogelijkheid om hun zorgdossier op ieder gewenst moment in te zien. Via een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon kunnen cliënten hun persoonlijke gegevens en rapportages inzien.